บริษัท พีพีพีไอ รีนิวเอิล เอนเนอยี่ จำกัด

PPPI SOLAR ENERGY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท พีพีพีไอ รีนิวเอิล เอนเนอยี่ จำกัด (ID: 0105551053198) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/5/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 931/2 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม มีทุนจดทะเบียน 23,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551053198
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/5/2551 พ.ศ.
(16 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/5/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
23,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง