บริษัท อี-เอสเทอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

E-ESTER (BANGKOK) CO.,LTD.

บริษัท บริษัท อี-เอสเทอร์ (กรุงเทพ) จำกัด (ID: 0105551052914) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/5/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7/3 หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จ.นครปฐม กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม มีทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551052914
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/5/2551 พ.ศ.
(16 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/5/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
35,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง