บริษัท เอ็มพี เอ็นเตอร์พรีเนอร์ จำกัด

MP ENTREPRENEUR CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551049841
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/5/2551 พ.ศ. (16 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/5/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 23,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 116 ซอยรามอินทรา 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์