บริษัท โปรเกรสโซ จำกัด

PROGRESSO CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551048119
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2551 พ.ศ. (16 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/5/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 29/8 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์