บริษัท เอ็มดับบลิวไอ ลอนดรี้ เซอร์วิส จำกัด

MEDIPHARMA INTERNATIONAL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551043141
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2551 พ.ศ. (16 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/4/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 118/1 ซอยร่มโพธิ์ แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์