บริษัท คูรารันกา(ประเทศไทย) จำกัด

KURA RUNGA (THAILAND) CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551026786
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/3/2551 พ.ศ. (16 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
5/3/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 242/250 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน