บริษัท บีแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

BLK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551026433
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/3/2551 พ.ศ. (16 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
4/3/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 14,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2/3 หมู่ที่ 8 ซอยบานเย็น ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน