บริษัท โกลเบิ้ล ซอร์ทติ้ง จำกัด

GLOBAL SORTING CO.,LTD.

บริษัท บริษัท โกลเบิ้ล ซอร์ทติ้ง จำกัด (ID: 0105551015989) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/2/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 94 ซอยลาซาล 79 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551015989
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/2/2551 พ.ศ.
(16 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/2/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง