บริษัท วีนา ทีพีซี จำกัด

VINA TPC CO.,LTD.

บริษัท บริษัท วีนา ทีพีซี จำกัด (ID: 0105551013765) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/2/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551013765
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/2/2551 พ.ศ.
(16 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/2/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง