บริษัท แอดวานซ์ โกลบอล ซัพพลาย จำกัด

ADVANCE GOLBAL SUPPLY CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550129565
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2550 พ.ศ. (16 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
17/12/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 44/18 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง