บริษัท เอฟดับบลิวแอล โกลบอล คอร์ป จำกัด

FWL GLOBAL CORP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550129131
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2550 พ.ศ. (16 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/12/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 366/29 ซอยเจริญนคร 62 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง