บริษัท เอสทีดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

STW DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550127996
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1732 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง