บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด

WINCELL RESEARCH CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550125942
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/12/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 3005 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค