บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

QUALITIES TRADING IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550123516
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 97/118 ซอยอ่อนนุช 21/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง