บริษัท แอ๊บโซลูท ดีซายน์ ซอรซ์ ชิปปิ้ง จำกัด

ABSOLUTE DESIGN SOURCE SHIPPING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550123320
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
26/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 28/659 หมู่ที่ 13 อินทราคอนโดวิลล์ ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง