บริษัท ซีเนเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด

SENATOR INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550122714
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 28,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 32 อาคารเพิ่มภูมิ์ ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 87 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร