บริษัท ชินโต เน็ตเวิร์ค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

CHINTO NETWORK CORPORATION COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ชินโต เน็ตเวิร์ค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (ID: 0105550119403) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/11/2550 พ.ศ. ที่ที่อยู่: อาคารพี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 731 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายของชำ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105550119403
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/11/2550 พ.ศ.
(16 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47114 ร้านขายของชำ

บริษัทที่คล้ายคลึง