บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด

BJC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550119268
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 87,135,026,800 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 88/9 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง