บริษัท เทมเพิล อีสท์ จำกัด

TEMPLE EAST COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550118792
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1385 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง