บริษัท อะเคเทีย โฮลดิง จำกัด

ACETIA HOLDING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550117982
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
9/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 56/129 หมู่บ้านโครงการทาวน์พลัส เทพารักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง