บริษัท หัวหิน ซัฟไฟร์ รีสอร์ต จำกัด

JAM MODEL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550117303
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/11/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/11/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 28/48 หมู่ที่ 5 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง