บริษัท ไชยาซิตี้คอโปเรชั่น จำกัด

CHAIYA CITY CORPORATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550102624
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2550 พ.ศ. (16 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/9/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2 อาคารพ.เจริญ ถนนมีนพัฒนา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน