บริษัท ไมครอน เมช จำกัด

MICRON MESH CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550101652
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/9/2550 พ.ศ. (16 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/9/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 75/491 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน