บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด

KRUNG SIAM PUBLISHING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550099631
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2550 พ.ศ. (16 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
21/9/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 44/172 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน