บริษัท ด๊อกซ์ อินโนวา จำกัด

DOXINNOVA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550098678
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2550 พ.ศ. (16 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/9/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 162/16 อาคารภาวนา ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน