บริษัท บางกอก ไลท์ติ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

BANGKOK LIGHTING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550057203
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/6/2550 พ.ศ. (16 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/6/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 68/1 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง