บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

SIAM ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550055812
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/5/2550 พ.ศ. (16 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
29/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 334 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง