บริษัท ไอเดีย กู๊ด จำกัด

IDEA TECH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550054000
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2550 พ.ศ. (16 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 114 ตรอกหมู่บ้านศรีรับสุข ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง