บริษัท ไทยมาชิน อิเล็คตริค จำกัด

THAI MASHIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550052899
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 3 วัน ที่แล้ว)
18/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23 ซอยจำเนียรสุข 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง