บริษัท เค.เอ็น.ซี.ซัพพลาย จำกัด

K.N.C.SUPPLY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550051396
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
16/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 384 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง