บริษัท แอดแวนซ์ไซแอนติฟิกเทคโนโลยี จำกัด

ADVANCED SCIENTIFIC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550050381
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
14/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 7 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 18 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์