บริษัท สตาร์ ไอ แอม จำกัด

STAA I AM CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550050047
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 8 วัน ที่แล้ว)
11/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 21,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 100 อาคารทรอปิคอล หลังสวน ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์