บริษัท สยามซัพพลายเออร์ จำกัด

SIAM SUPPLIER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550049154
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
9/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 89/383 หมู่ที่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์