บริษัท จิง ซิว ซิง จำกัด

JIN XIU XING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550048344
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
4/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 88/183 อาคารนิรันดร์เรซิเดนท์ 5 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์