บริษัท แอดวานซ์เทคโนโลยีกรุ๊ป จำกัด

ADVANCE TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550048093
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
3/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง ห้องเลขที่ 301-304 ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา เลขที่ 139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์