บริษัท เค แอนด์ พี.วี.เม็ดดิคัล ซับพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

K&P.V. MIDICAL SUPPLIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550046554
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2550 พ.ศ. (17 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
30/4/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 723 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์