บริษัท เอเซีย เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

ASIA MEDICALSUPPLY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550045906
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2550 พ.ศ. (17 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
27/4/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 64/51 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์