บริษัท เฟรนด์ อะโกร เคมีคอล จำกัด

FRIEND AGRO CHEMECAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550045604
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2550 พ.ศ. (17 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
26/4/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 99/100 หมู่ที่ 9 ซอยวงศาโรจน์ ถนนสุขาภิบาล1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์