บริษัท วีนัส คอนซูมเมอร์ จำกัด

VENUS CONSUMER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550041285
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/4/2550 พ.ศ. (17 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/4/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง