บริษัท ฮิม ณา ช่างไฟฟ้า จำกัด

HIM NA ELECTRICIAN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550038993
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2550 พ.ศ. (17 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/4/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 44/9 ซอยเจริญกรุง 69 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง