บริษัท เสาวนีย์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

SAOWANEE EQUIPMENT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550037130
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2550 พ.ศ. (17 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/4/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 44/263 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น