บริษัท เอาท์บอกซ์ โซลูชั่น จำกัด

OUTBOX SOLUTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550036184
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2550 พ.ศ. (17 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/3/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 194 ซอยอ่อนนุช 16 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น