บริษัท ซี เอ็น เซ็นเตอร์เซอร์วิส จำกัด

C N CENTER SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550035889
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2550 พ.ศ. (17 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/3/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 730/472 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น