บริษัท ทีเอช แอลอีดี แอนด์ มีเดีย จำกัด

TH LED & MEDIA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550033908
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2550 พ.ศ. (17 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
26/3/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2 หมู่ที่ 14 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง