บริษัท เฟิร์มแวร์ คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

FIRMWARE CORPORATION (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550033533
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2550 พ.ศ. (17 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/3/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 238 อาคารศรีวราแมนชั่น 2 ชั้น 7 ห้อง 238/75 ซอยนาทอง 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง