บริษัท เพอร์เฟ็ค เคเบิ้ล แอนด์ แอสเซ็สโซรี่ จำกัด

PERFECT CABLE & ACCESSORIES COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550032693
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2550 พ.ศ. (17 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
23/3/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 33/32 ซอยวชิรธรรมสาธิต 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น