บริษัท ฟิลเตอร์ไฟน์ (ประเทศไทย) จำกัด

FILTER FINE (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550032359
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2550 พ.ศ. (17 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/3/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 49/27 อาคารซี.เอ็ม.บิลดิ้ง ชั้นที่ 3 ห้อง 3/1 หมู่ที่ 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น