บริษัท ศิริฐากร จำกัด

SIRITHAKORN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550026651
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2550 พ.ศ. (17 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/3/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง