บริษัท บางกอก อิเล็คทริค เทรดดิ้ง จำกัด

BANGKOK ELECTRICS TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550022922
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/2/2550 พ.ศ. (17 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
27/2/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 47/40 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง