บริษัท อาร์.เอส.ฟู้ดส์ จำกัด

R.S. FOODS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อาร์.เอส.ฟู้ดส์ จำกัด (ID: 0105550010568) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/1/2550 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 321/62 ถนนนางลิ้นจี้ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายของชำ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105550010568
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/1/2550 พ.ศ.
(17 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
29/1/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47114 ร้านขายของชำ

บริษัทที่คล้ายคลึง